Bagmatic NOVO

Blodvippe

Bagmatic NOVO er en moderne blodvippe som betjener de spesielle behovene til mobile bloddonasjoner.

Blodvuggen veier lite og har svært lang batterilevetid. Den er utviklet for å ta forhåndsdefinert blodvolum og blande produktet på en tredimensjonal måte. For kvalitetsgaranti overvåker Bagmatic NOVO fullbloddonasjon og registrerer alle vesentlige hendelser som kan oppstå under prosessen.

– Integrert lader
– Godt valg for feltapplikasjoner (batteridrevet variant er en opsjon)
– 8 timer med selvstendig arbeid, mer enn 50 donasjoner autonomi
– 3-dimensjonal blanding under bloddonasjon
– OLED-skjerm med intuitiv menynavigering
– Maksimal- og minimumsstrømdeteksjon sikrer god kvalitet på produktet
– Visuell indikasjon på feil / advarsel / donasjonsstatus
– Radiotilkobling for dataoverføring – opsjon
– USB-plugg for datainnsamling
– Intern datalagring på SD-kort
– Kraftig PC-programvare ERYSYS for konfigurasjon av enheten, datainnsamling og analyse – opsjon
– PC-programvare for innsamling og eksport av data BNC