Varmeskap/ Tørrsterilisator

For å sikre fullstendig sterilisering av laboratorieutstyr og enheter, introduserer Memmert Hot Air Steriliser S.

Denne innovative løsningen benytter tørr sterilisering, hvor varm luft, uten vanndamp eller fuktighet, sikrer fullstendig sterilisering uten behov for risikable desinfeksjonsmetoder.

Hver Memmert Hot Air Steriliser S er kategorisert som en medisinsk enhet i klasse IIb, og Memmert følger retningslinjene i MDD 93/42/EEC frem til 26. mai 2024, i samsvar med (EU) 2017/745 artikkel 120 (2) overgangsbestemmelser.

Velg Memmert for pålitelig og avansert steriliseringsteknologi i laboratoriet.

  • Temperaturområde for varmluftsterilisering opptil +250 °C
  • 8 modellstørrelser (32 til 749 liters volum) for å varmesterilisere etter behov
  • 2 modellvarianter: SingleDISPLAY og TwinDISPLAY
  • Naturlig konveksjon eller tvungen luftsirkulasjon N/F.

Se alle varmeskap/CO2 inkubatorer

Varmeskap/tørrsterilisator

1
Varmeskap SF750 Memmert
1

Varmeskap SF750

1
Varmeskap SF450 Memmert
1

Varmeskap SF450

1
Varmeskap SF260 Memmert
1

Varmeskap SF260

1
Varmeskap SF110 Memmert
1

Varmeskap SF110

1
Varmeskap SF75 Memmert
1

Varmeskap SF75

1
Varmeskap SF55 Memmert
1

Varmeskap SF55

1
1

Varmeskap SF30