climax-120

Climax

Climax 120

 inkubator rommer trombocyttshaker (agitator) for enten 24, 48, 60 eller 96 poser. Digital monitor og ECT-F kontrollenhet, samt digital printer.

Climax 120 med temperaturkontroll 22 °C +/- 2 °C og luftsirkulasjon for hurtigere kjøling. Interiøret til inkubatoren er i rustfritt stål.

Inkubatoren har et ergonomisk design og et intuitivt kontrollpanel og menyfunksjoner.

  • 0,1°C nøyaktighet
  • Umiddelbar identifisering av alarmer og evt. feil
  • Passordstyrt adgang
  • Meny på fem ulike språk

Climax 120 har sikkerhetslås som hindrer unødvendige åpninger samt glassdør med trippel isolasjonsglass. Agitatoren stanser omgående dersom Climax døren er åpen.

Funksjonen automatisk rapport sørger for automatisk printing av kritiske temperaturalarmer. Brukeren kan velge om printeren skal skrive ut daglige eller ukentlige rapporter med tanke på alarmer, feil og døråpninger.

Komplett temperatursporing med SD-kort eller programvare.

Climax 120 har dør- og temperaturalarm, samt alarm ved feil på kondensator eller evaporator, og backupbatteri ved strømsvikt.

Kombinasjon av Climax og trombocyttshaker (agitator) passer på å holde trombocyttene i konstant bevegelse ved 22°C.

Tekniske data

CLIMAX 120

Ytre dimensjoner

121 x 71 x 87,5 cm

Indre dimensjoner

111 x 46,5 x 46 cm

Kapasitet

2 stk. trombocyttshakere 24/48/60 eller 1 stk. trombocyttshaker 96

Se nærmere på:
Climax 100
Climax 100 Touch Display
Climax 120
Climax 150 – Klimaskap og Inkubator
Climax 200 – Klimaskap og Inkubator

Se alle Blodbank produktene.