zentrimix-380-r-sentrifuge

Hettich ZentriMix 380R

Den doble sentrifugen ZentriMix 380 R letter en rekke rutineoppgaver i forsknings- og analyselaboratorier eller gjør dem delvis mulige. Eksempler er blanding av tungløselige eller vanskelig å blande komponenter eller produksjon av nanopartikler i lukkede (sterile) hetteglass. En spesiell fordel er gitt gjennom den kraftige nedkjølingen for vevsoppløser. Sammenlignet med standard labshakere er støynivået svært lavt under ytelsen.