FILTRAmatic Automatisk overvåkingssystem for blodkomponentfiltrering med minimum operatørintervensjon.

Selvtest mens du slår PÅ instrumentet. Brukervennlig grensesnitt for å observere filtreringsprosessen.
Enkel tilgang til rapportgenerator og alternativ
for å dokumentere filtreringsprosessen.

FILTRAmatic måler tiden som fullblod trenger å filtreres og sammenligner den med individuell kundeprofil. Hvis filtreringstiden er innenfor et visst forhåndsdefinert tidsintervall, er filtreringsprosessen akseptabel. Mekaniske feil, som et filter som går i stykker, resulterer i en betydelig kortere filtreringstid og indikeres som mislykkede filtreringer.

Sanntidsgraf over filtreringsprosessen.
Én kontroll-PC-enhet for to filtreringsmoduler. Flerspråklig støtte. Justerbar arm for enkel posisjonering til operatøren.